Türkiye Cumhuriyeti

Ambassade de Turquie

Bilgi Notları

Fransa Ekonomisi, 09.06.2017

GSYİH                                  2.570 milyar ABD Doları  (2017;IMF)

Büyüme Oranı                    1,3 (Reel,2017,IMF) 

Kamu Borç Stoku Oranı        %96 (2016)

Kişi Başına GSYİH               36.621 ABD Doları  (2017,IMF)

Dış Ticaret Hacmi                  1.049.305 milyar ABD Doları  (2016)

İhracat                                    488.751 milyar  ABD Doları  (2014)

İthalat                                     560.554 milyar  ABD Doları  (2014)

Enflasyon Oranı                     0.3% (2016) 

İşsizlik Oranı                          9.7% (2016 )

Bütçe Açığı                            -3.2% (2016)

Fransa dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almakta olup 2016 yılı GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) sıralamasında ABD, Çin, Japonya ve Almanya ve Birleşik Krallık'ın ardından 6.konumdadır. Fransa ekonomisi 2016 yılında 1,3 oranında büyümüştür.

Dünya Bankası verilerine göre, Fransa, AB içinde Almanya ve İngiltere’den sonra üçüncü, dünyada ise altıncı ekonomik güçtür. Yılda 83 milyondan fazla turistle dünyanın en çok yabancı turist çeken ülkesidir. Hizmet sektörü ekonomideki katma değerin %78,9’unu, sanayi %19,4’ünü ve tarım %1,7’sini oluşturmaktadır. Ekonomisinde en fazla öne çıkan sektörler, otomotiv, demir yolları, hava araçları, lüks tüketim malları, kozmetik ürünleri, sigortacılık, ilaç sanayi, güç santralleri, savunma sanayi, telekomünikasyon, tarım ve turizm sektörleridir.

Ülke uzun dönemli notu 2016 yılı ilk yarısında uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca  AA  olarak verilmiştir.

Fransa’nın ihracatındaki başlıca kalemler; uçaklar ve uçak motorları, eczacılık ürünleri, otomobiller, otomobil yan sanayii, parfüm ve temizlik ürünleri, rafine petrol ürünleri, organik kimyasallar, demir çelik ve ferro-alyajlar, temel plastik ürünleri, diğer kimyasallar, hububat ve sanayi bitkileri ve üzüm şarabı olarak sıralanmaktadır. Fransa’nın ithalatındaki başlıca kalemleri ise; otomobiller, petrol, eczacılık ürünleri, uçaklar ve uçak motorları, rafine petrol ürünleri, doğalgaz ve LPG, bilgisayar ve enformatik, otomobil yan sanayii, organik kimyasallar, demir çelik ve ferro-alyajlar oluşturmaktadır.