Türkiye Cumhuriyeti

Ambassade de Turquie

Bilgi Notları

Fransa Ekonomisi, 25.01.2016

GSYİH                                  2,132 trilyon Avro (2014)

 

GSYİH Büyüme                    %0,4 (2014)

 

Kişi Başına GSYİH               32.227 Avro (2014)

 

Dış Ticaret Hacmi                  930,7 milyar Avro (2014)

 

İhracat                                    427,8 milyar Avro (2014)

 

İthalat                                     502,9 milyar Avro (2014)

 

Enflasyon Oranı                     %0,0 (2015)

 

İşsizlik Oranı                          %10,6 (2015 yılı 3. çeyreği itibariyle)

 

Bütçe Açığı                            %4 (2014)

 

Kamu Borç Stoku Oranı        %95,6 (2014)

 

Dünya Bankası’nın 2014 yılı verilerine göre, Fransa, AB içinde Almanya ve İngiltere’den sonra üçüncü, dünyada ise altıncı ekonomik güçtür. Yılda 83 milyondan fazla turistle dünyanın en çok yabancı turist çeken ülkesidir. Hizmet sektörü ekonomideki katma değerin %78,9’unu, sanayi %19,4’ünü ve tarım %1,7’sini oluşturmaktadır. Ekonomisinde en fazla öne çıkan sektörler, otomotiv, demir yolları, hava araçları, lüks tüketim malları, kozmetik ürünleri, sigortacılık, ilaç sanayi, güç santralleri, savunma sanayi, telekomünikasyon, tarım ve turizm sektörleridir. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Eylül 2015’te yayınladığı raporunda, Fransa’nın kredi notunu yavaşlayan ekonomik büyümenin etkisiyle “Aa2” ye düşürmüştür. Bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise 12 Aralık 2014 tarihinde “AA+” olan kredi notunu bir kademe indirdiği Fransa’nın “AA” kredi notunu 2015 yılında korumuştur.

Fransa, Dünya Ekonomik Forumu’nun Eylül 2015’te yayınlanan “2015 Dünya Rekabet Edebilirlik Raporu”nda 140 ülke sıralamasında, bir önceki yıla göre bir sıra yükselerek 22. sırada gelmiştir.

Fransa’nın ihracatındaki başlıca kalemler; uçaklar ve uçak motorları, eczacılık ürünleri, otomobiller, otomobil yan sanayii, parfüm ve temizlik ürünleri, rafine petrol ürünleri, organik kimyasallar, demir çelik ve ferro-alyajlar, temel plastik ürünleri, diğer kimyasallar, hububat ve sanayi bitkileri ve üzüm şarabı olarak sıralanmaktadır. Fransa’nın ithalatındaki başlıca kalemleri ise; otomobiller, petrol, eczacılık ürünleri, uçaklar ve uçak motorları, rafine petrol ürünleri, doğalgaz ve LPG, bilgisayar ve enformatik, otomobil yan sanayii, organik kimyasallar, demir çelik ve ferro-alyajlar oluşturmaktadır.