Türkiye Cumhuriyeti

Ambassade de Turquie

Bilgi Notları

Türkiye Ekonomisi ve Türkiye-Fransa Ticari İlişkileri, 25.01.2016

Türkiye Türkiye ekonomisi bugün dünyanın 18’nci Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisidir. Gayri safi milli hasılamız satın alma gücü paritesi ölçeğinde 1,5 trilyon dolar düzeyindedir. Türkiye son 10 yılda GSMH’sını 3 misliden fazla artırarak 230 milyar dolardan 850 milyar dolara çıkarmıştır. Kamu borcunun GSMH’ya oranı 2014’te %33,5’ye düşmüştür. Uygulanan sıkı kamu maliyesi ve bütçe disiplini politikası sayesinde bütçe açığımız % 0,8 ile % 2,2 arasında değişmektedir. Bugün Türkiye Maastricht kriterlerini karşılayan ender Avrupa ülkelerinden biridir. Ülkemizde son 4 yılda 5 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratılmıştır. 2005-2015 yılları arasında Türkiye’ye gelen yabancı sermaye tutarının 160 milyar dolar civarında olması beklenmektedir. Türk bankacılık sektörü uluslararası mali krizde en ufak bir mali destek almaksızın ayakta kalarak istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. 2003-2012 döneminde toplam 56,7 milyar dolar tutarında özelleştirme gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında Türkiye ekonomisi % 3,4 oranında büyümüştür.

Türkiye gerek iç pazarı, gerek komşu olduğu bölgelerdeki potansiyel itibariyle yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin yüksek marka değerinden Türk iş dünyasının yanı sıra ülkemize gelecek yabancı yatırımcıların da istifade etmesi hedeflenmektedir. 77 milyon nüfusa sahip Türkiye’de bu nüfusun 56 milyonu 30 yaşın altındadır. Yaş ortalaması 28 olan ülkemiz, genç, eğitimli, yeni teknolojilere yatkın ve vasıflı bir işgücüne sahiptir. 

Türkiye ile Fransa’nın ekonomi alanında ilişkileri uzun bir geçmişe sahiptir ve tüm ekonomik faaliyet alanlarında birbirine sunabilecekleri çok daha fazla fırsat bulunmaktadır. 2002-2015 yılları arasında Türkiye’deki Fransız yatırımlarının toplamı 6,6 milyar avroyu aşmıştır. İkili ticaretimiz ise 12,2 milyar avroluk düzeye ulaşmış olmakla birlikte henüz potansiyelinin gerisinde yer almaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın ülkemizi ziyareti sırasında da ikili ticaret hacminin 20 milyar Avro'ya yükseltilmesi hedefi konulmuştur. 

2014 itibariyle Türkiye’nin toplam ihracatında % 4 civarında pay ile Fransa beşinci sırada yer alırken, AB ülkeleri arasında ise en fazla ihracat yaptığımız dördüncü ülke (Almanya, İngiltere ve İtalya’nın ardından) konumundadır.

Türkiye’nin Fransa’ya ihracatında başlıca ürün grupları karayolu taşıtları, giyim eşyası, elektrikli makine ve cihazlar, tekstil ürünleri, sebzeler ve meyvelerdir. Ülkemizin Fransa’dan en çok ithal ettiği ürünler arasında ise kara ulaşım araçları, çeşitli sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar, demir ve çelik yer almaktadır.  

 

Daha fazla bilgi için:

http://www.invest.gov.tr/fr-FR/Pages/Home.aspx

http://www.turkeydiscoverthepotential.com/

http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=index&CFID=3700158&CFTOKEN=51464811

http://enerji.gov.tr/en-US/Mainpage