Türkiye Cumhuriyeti

Ambassade de Turquie

Büyükelçilik Duyurusu

Dünya Kadınlar Günü Konulu Büyükelçilik Açıklaması , 07.03.2013

Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği, dünyanın her yerinde daha iyiyaşam koşullarına ulaşmaları dileğiyle, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamaktadır.

 

Kadın hareketiuluslararası alanda hızla güç kazanmış, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesitüm dünyada önemli gündem maddelerinden biri olmuştur. Ülkemiz de bu alandagerekli adımları kararlılıkla atmaktadır ve atmaya devam edecektir.

 

Büyükelçiliğimiz, Fransa’daki Türk toplumunda kadın vatandaşlarımızıngittikçe daha önemli roller üstlenmelerini memnuniyetle karşılamaktadır. Fransa’dakikadın vatandaşlarımız, artan eğitim düzeyleri, toplumsal yaşamın bütünalanlarındaki mevcudiyetleri ve sivil toplum faaliyetleriyle Türk toplumununyanısıra, Fransız toplumuna, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileringeliştirilmesine ve Türkiye’nin tanıtımına önemli katkılarda bulunmaktadırlar.

 

Fransa’daki kadın vatandaşlarımız bu çabalarıyla her türlü takdir vetebriki haketmektedirler. Dünya Kadınlar Günü Büyükelçiliğimiz’e kadınlarımızateşekkür borcunu yerine getirme imkanını da vermiş olmaktadır.