Türkiye'de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden, 9.6.2017

1. BAŞARILI EKONOMİ

Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2015 yılında üç kattan fazla artarak 720 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK),

İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 2015 yılları arasında reel GSYİH yıllık ortalama % 4,7 arttı (TÜİK),

Yıllık ortalama % 3,8 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2016-2017’de OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomi (OECD, Haziran 2016),

2015 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 6. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO),

Son 10 yılda 151 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi (TCMB),

2002 ve 2015 yılları arasında % 400 artışla 144 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK).

2. NÜFUS

78,7 milyonluk nüfus (2015, TÜİK),

AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat),

Yarısı 31 yaşın altında nüfus (2015, TÜİK),

Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus.

3. NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ

29,7 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (2015, TÜİK),

Artan çalışan verimliliği,

193’ten fazla üniversiteden yıllık yaklaşık 733.000 mezun (2015, YÖK),

Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 950.000’in üzerinde lise mezunu (2015, MEB).

4. LİBERAL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI

1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2015),

Ortalama 7,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (OECD’ye üye ülkelerde bu süre 15 günü aşmaktadır) (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2016),

Son derece rekabetçi yatırım koşulları,

Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü,

Tüm yatırımcılara eşit muamele,

2015 yılında yaklaşık 46.800 yabancı sermayeli şirket (Ekonomi Bakanlığı),

Uluslararası tahkim,

Transfer garantisi.

5. ALTYAPI

Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı,

Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı,

Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı,

İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması.

6. MERKEZİ KONUM

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası,

Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,6 milyar müşteriye kolay erişim imkânı,

Toplam GSYİH’leri 24 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim.

7. AVRUPA’NIN ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi,

Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin % 70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır.

8. DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI

% 33’ten % 20’ye düşen Kurumlar Vergisi,

Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi,

Ar-Ge Kanunu,

Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler.

9. AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ

AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 20 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması,

Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları,

AB ile yürütülen katılım müzakereleri.

10. BÜYÜK İÇ PAZAR

2002-2015 arasında 0,1 milyondan 48,6 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, TÜİK),

2002-2015 arasında 23 milyondan 73,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı TÜİK),

2002-2015 arasında 16 milyondan 58 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi),

2002-2015 arasında 33 milyondan 181 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (TÜİK),

2002-2015 arasında 13 milyondan 35,6 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK).

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 Paskalya Yortusu
1.5.2020 İşci Bayramı
8.5.2020 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
21.5.2020 Ascension Yortusu
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
1.6.2020 Pentecôte Yortusu
14.7.2020 Fransız Milli Bayramı
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
15.8.2020 Assomption Yortusu
29.10.2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2020 Toussaint Yortusu
11.11.2020 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2020 Noel Yortusu