T.c. Paris Büyükelçiliği Emniyet Müşavirliği’ne Sınavla Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

Paris Büyükelçiliği 06.07.2011

T.C.

PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ

Emniyet Müşavirliği

06/07/2011

DUYURU

Emniyet Müşavirliğimizde görevlendirilmek üzere sınav ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Personel (Sekreter) alınacaktır.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla 20 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış bulunmak,

3) En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, tercihen; yüksekokul mezunu, sosyal bilimler, filoloji  ve büro yönetimi konularında deneyimli olmak,

4) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya askerlikle ilişiği olmamak.

7) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde görevlendirilecek sözleşmeli personel için aranan sağlık şartları taşıdığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu sağlık kurulu raporu sınavı kazanan (asil) adaydan istenilecek olup, Türkiye’den veya sınavın yapıldığı ülkeden de alınabilecektir.),

8) Türkçe ve Fransızca dillerine (anlama, sözlü ve yazılı) çok iyi derecede hakim olmak, tercihen iyi derecede İngilizce bilmek, 

9) Bilgisayar (özellikle Windows, Word, Excel, PowerPoint, İnternet, e-posta), faks, belge tarayıcı cihazları kullanabilmek,

10)Fransa’da oturma ve çalışma iznine sahip olmak.

11) Tercihen görev yapılacak ülkede geçerli olacak Sürücü Belgesine sahip olmak 

 

II- BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1) Başvuru dilekçesi, (Dilekçede, irtibat adresi yanında adayla temas kurulabilecek bir elektronik posta adresi ve telefon numarası da verilmelidir)

2) Detaylı Öz geçmiş (CV), varsa referans mektubu,

3) Pasaportun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,

4) Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi,

5) Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı bir sureti ve onaylı tercümesi

6) Yüksekokul mezunları için alınan dersler ve notları gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı bir sureti ve onaylı tercümesi

7) Erkek Adaylar için:

 a) Askerliğini yapmış ise terhis belgesinin ilgili Başkonsolosluk tarafından onaylanmış sureti,

 b) Askerliği ertelenmişse ertelendiğine dair belge ve fotokopisi

8) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet renkli vesikalık fotoğraf,

9) Fransa’da oturma ve çalışma izin belgesinin aslı ve fotokopisi.

10) Bu ilanın tarihinden sonra Fransa makamlarından herhangi bir adli suç işlemediğine dair belge.

11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Forma resim yapıştırılacak olup, metin bölümü daktilo veya bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)  

 

Posta yoluyla yapılacak başvurularda yukarıda istenilen 3,4,7,9 numaralı belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olacaktır. Adaylardan başvuru sonrasında ilave bilgi ve belge istenilebilir. Sınavı kazanamayan adaylara başvuru belgeleri istedikleri takdirde iade edilecektir.

III. BAŞVURU TARİHİ:

Başvuruların en geç 29/07/2011 tarihinde saat 17:00 ’ye kadar istenen belgeler ile birlikte Müşavirliğimize hafta içi (09:00-13:00, 15:00-18:30 saatleri arasında) şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

IV. SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır:

1)      Yazılı Yeterlilik Sınavı: 19/09/2011 Pazartesi günü saat 10:00’da T.C Paris Büyükelçiliğinde yapılacaktır. Yazılı Yeterlilik Sınav Konuları:

a)      Türkçe’den Fransızca’ya çeviri.

b)      Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri.

c)      Türkçe Kompozisyon

 

2)      Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı Yeterlilik sınavında 70 ve daha üstü puan alan adaylar başarılı sayılacak olup, 20/09/2011 Salı günü saat 10:00’da T.C. Paris Büyükelçiliğinde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

a)      Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür (Güncel Konular, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Türkiye Tarihi)

b)      Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar Kullanımı

Sözlü ve uygulamalı yarışma sınavında 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak olup, en yüksek puanı alan 1 (bir) asil, 2 (iki) yedek aday belirlenecektir. Sınava giren adayların sınavı kazanıp kazanamadıkları kendi e-posta ve/veya irtibat adreslerine en geç 21/09/2011 tarihinden itibaren iletilecektir. Gerektiğinde bu tarihler (sınavlar ve sınav sonuç açıklama) değiştirilebilecektir.

Sağlık raporunda sağlık şartları yönetmeliğindeki şartları taşımadığı belirlenen ve/veya başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın görevlendirilmesi yapılmaz/yapılmışsa da iptal edilir. Atamaları yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine, puan sıralamasına göre diğer adayların yerleştirilmesi yapılacaktır.  

V.BİLGİ:

Sınavla ilgili olarak Müşavirliğimizin 0033950744736 numaralı telefonundan yukarıda verilen başvuru saatlerinde bilgi alınabilir.

VI. BAŞVURU VE SINAV ADRESİ:  T.C. Paris Büyükelçiliği Emniyet Müşavirliği 16, AVENUE DE LAMBALLE 75016 PARIS-FRANCE  

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 Paskalya Yortusu
1.5.2020 İşci Bayramı
8.5.2020 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
21.5.2020 Ascension Yortusu
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
1.6.2020 Pentecôte Yortusu
14.7.2020 Fransız Milli Bayramı
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
15.8.2020 Assomption Yortusu
29.10.2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2020 Toussaint Yortusu
11.11.2020 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2020 Noel Yortusu