Doktora Sonrasi Geri Dönüş Burs Programi

Paris Büyükelçiliği 03.05.2010

Bu programın amacı; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını, Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış yurt dışındaki T.C. uyruklu araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilecekdir.
BAŞVURU KOŞULLARI
1.T.C.Vatandaşı olmak,

2. Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını, Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını tamamlamış olmak,

3.Halen yurt dışında ikamet ediyor ve doktorayı tamaladıkdan sonra alanıyla ilgili bir işte en az 2 yıl ücretli olarak çalışmış olmak,

4.Araştırma yapacağı kuruluşun en üst yetkilisi ya da kurulu tarafından kabul edilmiş olmak,

5.Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından bursiyer olarak desteklenmiyor olmak.

TÜBİTAK dışında her hangi bir kurum tarafından yurt dışına mecburi hizmet karşılığı doktora/uzmanlık yapmak için gönderilen ve mecburi hizmetini yapmak üzere ülkeye geri dönenler veya dönecek olanlar bu programa başvuramaz.


BURS SÜRESİ

En çok 24 aydır. Aday programa, çalışmasını farklı kurumlarda farklı danışmanlarla yapmak kaydıyla toplamda 2 yılı aşmamak üzere birden fazla başvuru yapabilir.

BURS MİKTARI – ÖDEME ŞEKLİ

Aylık burs miktarı 2.750 TL/ ay. Burslar, her ay sonunda bursiyerlerin banka hesaplarına yatırılır.
Bursiyerin yurt dışından Türkiye’ye dönüşüne ait yol gideri bir defaya mahsus olarak program kapsamında TÜBİTAK tarafından karşılanır.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1.Başvuru formu,

2.Adayın özgeçmişi ve yayın listesi,

3.Yurt dışında ikamet ettiğine ve 2 yıl alanıyla ilgili bir işte çalışmış olduğuna dair belgeler,

4.Adayın ve birlikte çalışacağı doktoralı/uzman araştırmacının imzalarını taşıyan ayrıntılı araştırma önerisi ve çalışma planı,

5.Doktora/uzmanlık diplomasının onaylı fotokopisi veya mezuniyet belgesi,

6.YÖK’ten alınmış denklik belgesi, (sonra sunulabilir)

7.Araştırmanın yapılacağı Kurum/Kuruluşun en üst yetkilisi tarafından onaylanmış, araştırma süresince adaya sağlanacak olanakları somut olarak belirten kabul yazısı,

8.Aday ile birlikte çalışacak doktoralı/uzman araştırmacı tarafından hazırlanmış, yapılacak araştırmanın adayın bağlı bulunduğu ve konuk olacağı kuruluşa olası katkılarını açıklayan ayrıntılı yazı,

9.Aday ile birlikte çalışacak doktoralı/uzman araştırmacının özgeçmişi, yayınları ve önerilen araştırma konusundaki çalışmalarının listesi,

10.Yurt dışındaki bilim insanlarından alınmış İki adet referans mektubu.


Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, başvuru formu ve eklerinin bir asıl dosya ile birlikte son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB'e ulaştırılması gerekmektedir
Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz
SON BAŞVURU TARİHLERİ
Her ayın son cuma günüdür.

BURSLARIN BAŞLATILMASI VE DEVAMI

Başvurular gerekli görülen durumlarda ilgili uzman/danışman/panelistlerin görüş ve önerileri de alınarak, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir. Desteklenecek bursiyerler Başkanlık onayı ile kesinleşir. Belirleme yapılırken adayların çalışmayı planladıkları konular, akademik nitelikleri de göz önüne alınarak, aşağıda belirtilen ölçütler ile birlikte değerlendirilir:

1. Adayın bilimsel yetkinliği,
2. Araştırma konusunun özgün değeri,
3. Adayın çalışacağı yerin ve birlikte çalışacağı araştırmacının bilimsel saygınlığı/sunulan imkanlar.


Araştırmacının hangi tarihten itibaren kaç ay destekleneceği, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir ve Başkanlık onayıyla kesinleşir. Bursuyerin, bursu kullanmayı taahhüt ettiği tarihten itibaren 6 ay içersinde çalışmalara başlaması gerekmektedir. Bu süre içinde çalışmalarına BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca kabul edilecek geçerli bir mazaret öne sürmeksizin başlamayanların bursları iptal edilir. Geçerli bir mazeret ile de çalışmalara başlama süresi en fazla 6 ay daha uzatılabilir.


Bursiyerler, kendilerinin ve beraber çalıştıkları bilim insanlarının imzalarını taşıyan raporlarla izlenir. Bursiyerin, herhangi bir kurum/kuruluşta ücretli çalışmaya başlaması halinde bursu kesilir.


YÜKÜMLÜLÜKLER


1.Bursiyerin, bursiyerliği sırasında ücretli göreve başlaması, 1 haftadan fazla süreyle yurt dışına çıkması, araştırmanın öngörülen tarihten önce bitirilmesi ya da araştırmaya herhangi bir nedenle ara verilmesi veya araştırmanın bırakılması gibi her türlü gelişmeyi, 2 gün içinde e-posta aracılığıyla, 1 hafta içinde yazılı ve belgeli olarak BİDEB’e bildirmesi gerekmektedir.

2.Bursiyerler talep edilmesi halinde, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak 4 ayda bir “gelişme raporu”, burs bitiminde de “sonuç raporu” vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin çalışmalarını birlikte yürüttükleri bilim insanının/insanlarının da onayı/onayları bulunmalıdır.

Gelişme raporlarının gecikmesi halinde burs ödemeleri durdurulur. Durdurma tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde gelişme raporlarını sunmayan bursiyerin bursu, gerekli görülürse BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile kesilebilir. Gelişme raporlarının yeterli bulunmaması durumunda, burs ödemeleri BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunca kesilir.

3.Bursiyer yurt içinde bir kurum/kuruluşta çalışmaya başlaması halinde 1 hafta içinde BİDEB’e bilgi vermekle yükümlüdür.

4.Program kapsamında yapılan yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekir.

5.Herhangi bir koşulda bursun dondurulmasının talep edilmesi ve çalışmaya ara verilmesi BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu Kararı ile mümkündür. Kurul Kararı olmadan araştırmanın bırakılması veya ara verilmesi halinde, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından bursiyerin bursunun iptal edilmesi ve yapılan ödemelerin taahhütname hükümlerine göre faizi ile birlikte geri alınmasına karar verilebilir.

6.TÜBİTAK’tan Doktora Sonrası Geri Dönüş Bursu alan bursiyerler, aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs alamaz. Bursiyer tarafından bu kurala aykırı davranıldığı tespit edildiği takdirde, bursiyer aldığı Doktora Sonrası Geri Dönüş Bursunun tamamını taahhütname hükümlerine göre faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.

7.Mecburi hizmet gerektiren TÜBİTAK burs ya da desteklerinden yararlanmış olanlar, bu programdan burs aldıkları takdirde bu süre mecburi hizmet sürelerinden sayılmaz. Mecburi hizmet süresi burs süresiyle sınırlı olarak dondurulur.


(*) Bu alanların açılımı için bakınız

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.


Tüm gönderiler için adres

TÜBİTAK-BİDEB 2232
Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA

E-mail: deyis.bingol@tubitak.gov.tr

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 Paskalya Yortusu
1.5.2020 İşci Bayramı
8.5.2020 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
21.5.2020 Ascension Yortusu
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
1.6.2020 Pentecôte Yortusu
14.7.2020 Fransız Milli Bayramı
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
15.8.2020 Assomption Yortusu
29.10.2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2020 Toussaint Yortusu
11.11.2020 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2020 Noel Yortusu